Tag Archives: Hantu CCTV indon

Hantu (CCTV)

0

Hantu (CCTV)

[media id=149 width=500 height=400]

Hantu pada asasnya terbahagi kepada dua jenis, iaitu:-

Merupakan sejenis kewujudan tanpa fizikal seseorang yang mati. Ia sering dianggap sebagai roh atau semangat seseorang yang kekal di bumi selepas mati. Menurut sesetengah sumber, hantu merupakan personaliti seseorang selepas kematian mereka, dan tidak terikat secara langsung kepada semangat atau roh. Setiap kebudayaan di dunia mempunyai cerita hantu tersendiri, tetapi ia berlainan menurut masa dan tempat, dengan percanggahan mengenai apakah hantu dan samaada ia adalah khayalan atau sebahagian alam semulajadi.

Merupakan sejenis makhluk alam ghaib yang wujud dalam alam yang berlainan dengan alam fizikal manusia. Menurut Islam, roh orang yang mati tidak lagi tinggal di bumi, oleh itu hantu adalah jin yang mengganggu manusia.

Hantu CCTV ,  Hantu CCTV  misteri, Hantu CCTV  foto, Hantu CCTV  gambar, Hantu CCTV  video, Hantu CCTV  toyol, Hantu CCTV  cari, Hantu CCTV  melayu, Hantu CCTV peristiwa,Hantu CCTV  Hantu CCTV , Hantu CCTV  malaysia, Hantu CCTV  Hantu CCTV , Hantu CCTV  bf1, misteri foto, misteri gambar, misteri video, misteri kawan, misteri toyo, misteri artis, misteri cari, misteri melayu, misteri layu, misteri melay, misteri malaysia, misteri indon, misteri indo, misteri indonesia, misteri takut, misteri teman, misteri Serangga aneh, misteri kl, misteri bf1, Hantu CCTV  misteri, Hantu CCTV foto, Hantu CCTV , Hantu CCTV  video, Hantu CCTV  kawan, Hantu CCTV  toyo, Hantu CCTV  artis, Hantu CCTV  cari, Hantu CCTV  melayu, Hantu CCTV  layu, Hantu CCTV  melay, Hantu CCTV  malaysia, Hantu CCTV  indon, Hantu CCTV indo, Hantu CCTV  indonesia, Hantu CCTV  takut, Hantu CCTV  teman, Hantu CCTV  Hantu CCTV , Hantu CCTV  kl, Hantu CCTV  bf1,misteri, foto Serangga aneh,gambar Hantu CCTV , video Hantu CCTV , kawan Hantu CCTV , toyo Hantu CCTV , cari Hantu CCTV , Hantu CCTV  melayu, misteri, foto, gambar, video, kawan, toyo, artis, cari, melayu, layu, melay, malaysia, indon, indo, indonesia, takut, teman, kl, bf1, Hantu, CCTV