Tag Archives: Hantu raya malaysia

hantu raya

kuntilanak

hantu raya

[media id=147 width=500 height=400]

ini betul betul terjadi

Hantu pada asasnya terbahagi kepada dua jenis, iaitu:-

Merupakan sejenis kewujudan tanpa fizikal seseorang yang mati. Ia sering dianggap sebagai roh atau semangat seseorang yang kekal di bumi selepas mati. Menurut sesetengah sumber, hantu merupakan personaliti seseorang selepas kematian mereka, dan tidak terikat secara langsung kepada semangat atau roh. Setiap kebudayaan di dunia mempunyai cerita hantu tersendiri, tetapi ia berlainan menurut masa dan tempat, dengan percanggahan mengenai apakah hantu dan samaada ia adalah khayalan atau sebahagian alam semulajadi.

Merupakan sejenis makhluk alam ghaib yang wujud dalam alam yang berlainan dengan alam fizikal manusia. Menurut Islam, roh orang yang mati tidak lagi tinggal di bumi, oleh itu hantu adalah jin yang mengganggu manusia.

Hantu raya ,  Hantu raya  misteri, Hantu raya  foto, Hantu raya  gambar, Hantu raya  video, Hantu raya  toyol, Hantu raya  cari, Hantu raya  melayu, Hantu raya peristiwa,Hantu raya  Hantu raya , Hantu raya  malaysia, Hantu raya  Hantu raya , Hantu raya  bf1, misteri foto, misteri gambar, misteri video, misteri kawan, misteri toyo, misteri artis, misteri cari, misteri melayu, misteri layu, misteri melay, misteri malaysia, misteri indon, misteri indo, misteri indonesia, misteri takut, misteri teman, misteri Serangga aneh, misteri kl, misteri bf1, Hantu raya  misteri, Hantu raya foto, Hantu raya , Hantu raya  video, Hantu raya  kawan, Hantu raya  toyo, Hantu raya  artis, Hantu raya  cari, Hantu raya  melayu, Hantu raya  layu, Hantu raya  melay, Hantu raya  malaysia, Hantu raya  indon, Hantu raya indo, Hantu raya  indonesia, Hantu raya  takut, Hantu raya  teman, Hantu raya  Hantu raya , Hantu raya  kl, Hantu raya  bf1,misteri, foto Serangga aneh,gambar Hantu raya , video Hantu raya , kawan Hantu raya , toyo Hantu raya , cari Hantu raya , Hantu raya  melayu, misteri, foto, gambar, video, kawan, toyo, artis, cari, melayu, layu, melay, malaysia, indon, indo, indonesia, takut, teman, kl, bf1,Hantu, raya