Tag Archives: khayalan

Hantu bangkuk

da6d4_hantu2

Hantu bangkuk

[media id=167 width=500 height=400]

Hantu pada asasnya terbahagi kepada dua jenis, iaitu:-

Merupakan sejenis kewujudan tanpa fizikal seseorang yang mati. Ia sering dianggap sebagai roh atau semangat seseorang yang kekal di bumi selepas mati. Menurut sesetengah sumber, hantu merupakan personaliti seseorang selepas kematian mereka, dan tidak terikat secara langsung kepada semangat atau roh.

Setiap kebudayaan di dunia mempunyai cerita hantu tersendiri, tetapi ia berlainan menurut masa dan tempat, dengan percanggahan mengenai apakah hantu dan samaada ia adalah khayalan atau sebahagian alam semulajadi.

Merupakan sejenis makhluk alam ghaib yang wujud dalam alam yang berlainan dengan alam fizikal manusia. Menurut Islam, roh orang yang mati tidak lagi tinggal di bumi, oleh itu hantu adalah jin yang mengganggu manusia.

Hantu bangkuk, Hantu bangkuk  misteri, Hantu bangkuk  foto, Hantu bangkuk  gambar, Hantu bangkuk  video, Hantu bangkuk  toyol, Hantu bangkuk  cari, Hantu bangkuk  melayu, Hantu bangkuk peristiwa, Hantu bangkuk  malaysia, Hantu bangkuk,  Hantu bangkuk  bf1, misteri foto, misteri gambar, misteri video, misteri kawan, misteri toyo, misteri artis, misteri cari, misteri melayu, misteri layu, misteri melay, misteri malaysia, misteri indon, misteri indo, misteri indonesia, misteri takut, misteri teman, misteri Serangga aneh, misteri kl, misteri bf1, Hantu bangkuk  misteri, Hantu bangkuk foto, Hantu bangkuk  video,  Hantu bangkuk  melayu, Hantu bangkuk  layu, Hantu bangkuk  melay, Hantu bangkuk  malaysia, Hantu bangkuk  indon, Hantu bangkuk indo, Hantu bangkuk  indonesia, Hantu bangkuk  takut, Hantu bangkuk  teman, Hantu bangkuk  kl, Hantu bangkuk  bf1,misteri, gambar Hantu bangkuk,  video Hantu bangkuk , kawan Hantu bangkuk , toyo Hantu bangkuk , cari Hantu bangkuk , Hantu bangkuk  melayu, misteri, foto, gambar, video, kawan, toyo, artis, cari, melayu, layu, melay, malaysia, indon, indo, indonesia, takut, teman, kl, bf1, Hantu, bangkuk

Bentuk Awan Yang Menakutkan

Bentuk Awan Yang Menakutkan

Gambar awan dengan bentuk yang lain dari biasanya. Meski tampak “terlalu indah” seperti khayalan, semua karya fotografi terbaik ini bukan rekayasa. Semua bentuk awan adalah asli apa adanya, walau pada sebagian foto ditambahkan efek warna.

Gambar awan yang indah sekaligus menakutkan. Weird, Rare Clouds and the Physics Behind Them, demikian judul yang ditulis Wired Science.

Diambil Blog Berita dari situs-situs terpercaya National Geographic, koran Guardian, dan Wired Science. Yang menjepret adalah fotografer-fotografer profesional di sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Selandia Baru, Skotlandia, dalam kurun waktu belasan tahun terakhir.

Bentuk, Awan, Menakutkan, Gambar, “terlalu, indah,” khayalan, karya, fotografi, terbaik, foto, efek, warna, indah sekaligus menakutkan. Weird, Rare, Clouds, Physics, Behind, Them, judul, Wired, Science, Blog, Berita, situs, terpercaya, National, Geographic, koran, Guardian, Wired, Science,  fotografer, profesional, sejumlah, negara, Amerika Serikat, Selandia Baru, Skotlandia, kurun, waktu, belasan, tahun, terakhir, Malaysia, melay, Melayu, misteri, misteri foto, misteri gambar, misteri indo, Misteri Indon, Misteri indonesia, misteri kawan, misteri kl, misteri layu, Misteri malaysia, misteri melay, Misteri Melayu

Hantu Kepala

default

Hantu Kepala

[media id=121 width=500 height=400]

Hantu secara umum merujuk pada kehidupan setelah kematian. Hantu juga dikaitkan dengan roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Definisi dari hantu pada umumnya berbeda untuk setiap agama, peradaban, maupun adat istiadat.

Meskipun secara umum hantu merujuk pada suatu zat yang mengganggu kehidupan duniawi, dalam banyak kebudayaan, hantu tidak didefinisikan sebagai zat yang baik maupun jahat. Sebutan setan, iblis, genderuwo, dan sebagainya, lebih umum digunakan untuk merujuk kepada hantu yang jahat. Sedangkan hantu yang baik yang dianggap mempunyai kemampuan untuk menolong manusia, disebut dengan bermacam nama yang berbeda, seperti sebutan untuk Datuk, Te Cu Kong (penguasa tanah, dalam agama Kong Hu Cu), dan lainnya. Tetapi di dalam kebanyakan agama, meminta hantu untuk membantu manusia adalah dilarang.

Hantu dipercaya keberadaannya oleh hampir semua umat manusia yang mempercayai adanya Tuhan, meskipun hanya sebagian kecil yang mengakui pernah melihat hantu secara langsung. Keberadaan hantu menjadi pro dan kontra di banyak negara maju. Sebagian ilmuwan beranggapan hantu hanyalah ilusi ataupun khayalan mereka yang mempercayainya, sementara sebagian ilmuwan lain berusaha membuktikannya secara ilmiah adanya zat yang terkandung dalam hantu.

Security Ternampak Something… Nga patrol, SEKALI…

Hantu Kepala ,  Hantu Kepala  misteri, Hantu Kepala  foto, Hantu Kepala  gambar, Hantu Kepala  video, Hantu Kepala  toyol, Hantu Kepala  cari, Hantu Kepala  melayu, Hantu Kepala peristiwa,Hantu Kepala  Hantu Kepala , Hantu Kepala  malaysia, Hantu Kepala  Hantu Kepala , Hantu Kepala  bf1, misteri foto, misteri gambar, misteri video, misteri kawan, misteri toyo, misteri artis, misteri cari, misteri melayu, misteri layu, misteri melay, misteri malaysia, misteri indon, misteri indo, misteri indonesia, misteri takut, misteri teman, misteri Hantu Kepala, misteri kl, misteri bf1, Hantu Kepala  misteri, Hantu Kepala foto, Hantu Kepala , Hantu Kepala  video, Hantu Kepala  kawan, Hantu Kepala  toyo, Hantu Kepala  artis, Hantu Kepala  cari, Hantu Kepala  melayu, Hantu Kepala  layu, Hantu Kepala  melay, Hantu Kepala  malaysia, Hantu Kepala  indon, Hantu Kepala indo, Hantu Kepala  indonesia, Hantu Kepala  takut, Hantu Kepala  teman, Hantu Kepala  Hantu Kepala , Hantu Kepala  kl, Hantu Kepala  bf1,misteri, foto Hantu Kepala,gambar Hantu Kepala , video Hantu Kepala , kawan Hantu Kepala , toyo Hantu Kepala , cari Hantu Kepala , Hantu Kepala  melayu, takut Hantu Kepala, Hantu Kepala teman , misteri, foto, gambar, video, kawan, toyo, artis, cari, melayu, layu, melay, malaysia, indon, indo, indonesia, takut, teman, kl, bf1, Hantu,  Kepala,  Seram