Tag Archives: Misteri video

Misteri Ubi Ganjil

DSC00046

Misteri Ubi Ganjil


Ubi kangkang
Sejenis ubi berbentuk aneh telah dijumpai oleh seorang penduduk tempatan. Ubi tersebut dinamakan ubi kangkang kerana ia benar-benar menyerupai kaki seorang manusia yang sedang mengkangkang. Penemuan ini mencetuskan banyak tanda tanya dikalangan orang ramai, para pengkaji dan peminat mistik. Adakah penemuan ubi ganjil ini mempunyai kaitan dengan benda hidup atau pun yang telah mati.

Misteri Ubi Ganjil ,  Misteri Ubi Ganjil  misteri, Misteri Ubi Ganjil  foto, Misteri Ubi Ganjil  gambar, Misteri Ubi Ganjil  video, Misteri Ubi Ganjil  toyol, Misteri Ubi Ganjil  cari, Misteri Ubi Ganjil  melayu, Misteri Ubi Ganjil  peristiwa,Misteri Ubi Ganjil  Misteri Ubi Ganjil , Misteri Ubi Ganjil  malaysia, Misteri Ubi Ganjil  Misteri Ubi Ganjil , Misteri Ubi Ganjil  bf1, misteri foto, misteri gambar, misteri video, misteri kawan,misteri toyo, misteri artis, misteri cari, misteri melayu, misteri layu, misteri melay, misteri malaysia, misteri indon, misteri indo, misteri indonesia, misteri takut, misteri teman, misteri Misteri Ubi Ganjil , misteri kl, misteri bf1, Misteri Ubi Ganjil  misteri, Misteri Ubi Ganjil  foto, Misteri Ubi Ganjil , Misteri Ubi Ganjil  video, Misteri Ubi Ganjil  kawan, Misteri Ubi Ganjil  toyo, Misteri Ubi Ganjil  artis, Misteri Ubi Ganjil  cari, Misteri Ubi Ganjil  melayu, Misteri Ubi Ganjil  layu, Misteri Ubi Ganjil  melay, Misteri Ubi Ganjil  malaysia, Misteri Ubi Ganjil  indon, Misteri Ubi Ganjil  indo, Misteri Ubi Ganjil  indonesia, Misteri Ubi Ganjil  takut, Misteri Ubi Ganjil  teman, Misteri Ubi Ganjil  Misteri Ubi Ganjil , Misteri Ubi Ganjil  kl, Misteri Ubi Ganjil  bf1,misteri, foto Misteri Ubi Ganjil,gambar Misteri Ubi Ganjil , video Misteri Ubi Ganjil , kawan Misteri Ubi Ganjil , toyo Misteri Ubi Ganjil , cari Misteri Ubi Ganjil , Misteri Ubi Ganjil  melayu, takut Misteri Ubi Ganjil , teman Misteri Ubi Ganjil , Misteri Ubi Ganjil  Misteri Ubi Ganjil , misteri, foto, gambar, video, kawan, toyo, artis, cari, melayu, layu, melay, malaysia, indon, indo, indonesia, takut, teman, kl, bf1, Misteri, Ubi, Ganjil

Penampakan Hantu Gadis Tanpa Kepala

Penampakan Hantu Gadis Tanpa Kepala

[media id=236 width=500 height=400]

  1. Merupakan sejenis kewujudan tanpa fizikal seseorang yang mati. Ia sering dianggap sebagai roh atau semangat seseorang yang kekal di bumi selepas mati. Menurut sesetengah sumber, hantu merupakan personaliti seseorang selepas kematian mereka, dan tidak terikat secara langsung kepada semangat atau roh.
  2. Setiap kebudayaan di dunia mempunyai cerita hantu tersendiri, tetapi ia berlainan menurut masa dan tempat, dengan percanggahan mengenai apakah hantu dan samaada ia adalah khayalan atau sebahagian alam semulajadi.
  3. Merupakan sejenis makhluk alam ghaib yang wujud dalam alam yang berlainan dengan alam fizikal manusia. Menurut Islam, roh orang yang mati tidak lagi tinggal di bumi, oleh itu hantu adalah jin yang mengganggu manusia.

Hantu kepala balan balan awek gadis dara menjelma akibat saka ilmu sihir untuk menjadi kaya dan senang jutawan segera.

Jangan cuba hilang potong kepala akibat bunuh diri tapi mayat hidup juga dengan kejadian aneh pelik. Jangan lihat ghost jika takut lemah semangat histeria atau pondan bunuh diri

Hantu Gadis Tanpa ,Hantu Gadis Tanpa  misteri,Hantu Gadis Tanpa  foto, Hantu Gadis Tanpa  gambar, Hantu Gadis Tanpa  video, Hantu Gadis Tanpa  toyol, Hantu Gadis Tanpa  melayu, Hantu Gadis Tanpa  peristiwa, Hantu Gadis Tanpa  malaysia, Hantu Gadis Tanpa  bf1, misteri foto,misteri gambar, misteri video, misteri kawan, misteri toyo, misteri melayu, misteri layu, misteri melay, misteri malaysia, misteri indon, misteri indo, misteri indonesia, misteri takut, misteri teman, misteri kl, misteri bf1, Hantu Gadis Tanpa  misteri,Hantu Gadis Tanpa  foto, Hantu Gadis Tanpa  video,Hantu Gadis Tanpa  melayu, Hantu Gadis Tanpa  layu, Hantu Gadis Tanpa  melay, Hantu Gadis Tanpa  malaysia,Hantu Gadis Tanpa  indon, Hantu Gadis Tanpa  indo, Hantu Gadis Tanpa  indonesia, Hantu Gadis Tanpa  teman, Hantu Gadis Tanpa  kl,Hantu Gadis Tanpa  bf1,misteri, gambar hantu batu, video hantu batu, kawan Hantu Gadis Tanpa ,toyo Hantu Gadis Tanpa , cari Hantu Gadis Tanpa , Hantu Gadis Tanpa  melayu, misteri, foto, gambar, video, melayu, layu, melay, malaysia, indon,indo, indonesia

Arah Pintu Rumah Menentukan Rezeki

Arah Pintu Rumah Menentukan Rezeki

Membuat rumah ternyata bukan sekedar membangun secara fisik.

Perlu dicerna lebih lanjut, bahawa posisi rumah mahupun arah menghadap rumah sangat berpengaruh bagi kemajuan penghuninya.

Menurut hongshui Jawa atau Pakuwon, ada aturan tertentu untuk menentukan arah pintu rumah yang baik.
Penentuan arah menghadap rumah, bagi masyarakat Jawa, merupakan hal yang sangat penting dalam membangun suatu rumah sebagai tempat tinggal.

Secara garis besar, arah menghadap rumah yaitu menghadap ke utara, timur, selatan, dan arah barat.
Seperti halnya bangsa Cina, orang Jawa percaya bahwa arah menghadap rumah memiliki pengaruh atau dapat membawa keberuntungan maupun kesialan dalam hidupnya.

Begitupun akan berpengaruh pada keluarganya.
Pada jaman dahulu dalam masyarakat Jawa hampir tidak dijumpai rumah menghadap ke barat dan demikian pula halnya yang menghadap ke arah timur.

Rumah orang biasa (masyarakat umum, bukan bangsawan, red) pada umumnya menghadap ke arah utara atau ke selatan.

arah menghadap ke timur khusus dipergunakan untuk keraton.
Setiap arah mata angin dipercayai ditunggu oleh dewa, dan oleh karena itu ada makna simbolis tertentu untuk penentuan arah menghadap rumah yang berdasarkan pada empat mata angin. Keempat arah mata angin yang dijaga oleh dewa tersebut adalah;
(1) Timur ditunggui oleh Maha Dewa,
(2) Barat ditunggui oleh Batara Yamadipati,
(3) Utara ditunggui oleh Batara Wisnu, dan
(4) Selatan ditunggui Batara Brahma
Dalam mitologi Jawa, Batara Yamadipati adalah dewa kematian. Sehingga bagi orang yang mempercayai, arah menghadap ke barat harus dihindari karena secara simbolik berarti sama dengan mengharap kematian.
Adapun cara menentukan arah menghadap rumah adalah dengan menjumlah neptu (hitungan) hari kelahiran dan pasaran orang yang akan membangun rumah. Ketentuannya adalah sebagai berikut :
(1) Jika jumlah neptunya 7, 8, 13, 18, arah rumah menghadap ke arah utara atau ke timur,
(2) Jika jumlah neptunya 9, 14 arah rumah harus menghadap ke selatan atau ke timur,
(3) Jika neptunya 10 arah rumah harus menghadap ke selatan atau barat,
(4) Jika jumlah neptunya 11, 15, 16 arah rumah harus menghadap ke barat, dan
(5) Jika jumlah neptunya 12, 17 arah rumah harus menghadap ke utara atau ke barat.
Neptu hari: Ahad = 5, Senin = 4, Selasa = 3, Rabu = 7. Kamis = 8, Jum’at = 6, Sabtu = 9.
Neptu pasaran:
Kliwon = 8, Legi = 5, Pahing = 9, Pon = 7. Misalnya Anda lahir pada ahad pahing, maka jumlah neptu menjadi (ahad = 5) + (pahing = 9) = 14.
Berdasarkan penghitungan neptu tersebut maka Anda sebaiknya memiliki rumah menghadap arah selatan atau ke timur.

Arah Pintu misteri, Arah Pintu foto, Arah Pintu gambar, Arah Pintu video, Arah Pintu melay, Arah Pintu malaysia, Arah Pintu indon, Arah Pintu indo, Arah Pintu indonesia, Arah Pintu hantu, Arah Pintu kl, Arah Pintu, misteri foto, misteri gambar, misteri video