Tag Archives: pocong

Hantu pocong Villa Aidid Kuching

2

Hantu pocong Villa Aidid Kuching

[media id=101 width=500 height=400]

Sebuah pocong adalah Malaysia / hantu Indonesia yang dikatakan sebagai jiwa orang mati terjebak di jas mereka. Sesuai yang pocong (kain kafan) digunakan oleh umat Islam untuk menutupi tubuh orang yang meninggal. Mereka menutupi mayat dengan kain putih yang disebut mori dan mengikat pakaian di atas kepala, di bawah kaki, dan di leher. Menurut kepercayaan asli, jiwa orang yang sudah mati akan tinggal di bumi selama 40 hari setelah kematian. Bila ikatan tidak dilepaskan setelah 40 hari, tubuh dikatakan melompat keluar dari kubur untuk memperingatkan orang-orang bahwa jiwa membutuhkan obligasi dibebaskan. Setelah ikatan dilepas, jiwa akan meninggalkan bumi dan tidak pernah muncul lagi. Karena dasi di bawah kaki, hantu tidak bisa berjalan. Hal ini menyebabkan pocong melompat.

Diambil secara tidak sengaja oleh budak-budak sekolah St Joseph ketika jalan-jalan kat Villa Aidid, petra jaya kuching. Belakang Menara Pelita.

Hantu pocong Villa ,  Hantu pocong Villa  misteri, Hantu pocong Villa  foto, Hantu pocong Villa  gambar, Hantu pocong Villa  video, Hantu pocong Villa  toyol, Hantu pocong Villa  cari, Hantu pocong Villa  melayu, Hantu pocong Villa  peristiwa,Hantu pocong Villa  Hantu pocong Villa , Hantu pocong Villa  malaysia, Hantu pocong Villa  Hantu pocong Villa , Hantu pocong Villa  bf1, misteri foto, misteri gambar, misteri video, misteri kawan,misteri toyo, misteri artis, misteri cari, misteri melayu, misteri layu, misteri melay, misteri malaysia, misteri indon, misteri indo, misteri indonesia, misteri takut, misteri teman, misteri Hantu pocong Villa , misteri kl, misteri bf1, Hantu pocong Villa  misteri, Hantu pocong Villa  foto, Hantu pocong Villa , Hantu pocong Villa  video, Hantu pocong Villa  kawan, Hantu pocong Villa  toyo, Hantu pocong Villa  artis, Hantu pocong Villa  cari, Hantu pocong Villa  melayu, Hantu pocong Villa  layu, Hantu pocong Villa  melay, Hantu pocong Villa  malaysia, Hantu pocong Villa  indon, Hantu pocong Villa  indo, Hantu pocong Villa  indonesia, Hantu pocong Villa  takut, Hantu pocong Villa  teman, Hantu pocong Villa  Hantu pocong Villa , Hantu pocong Villa  kl, Hantu pocong Villa  bf1,misteri, foto Hantu pocong Villa , gambar Hantu pocong Villa , video Hantu pocong Villa , kawan Hantu pocong Villa , toyo Hantu pocong Villa , cari Hantu pocong Villa , Hantu pocong Villa  melayu, takut Hantu pocong Villa , teman Hantu pocong Villa , Hantu pocong Villa  Hantu pocong Villa , misteri, foto, gambar, video, kawan, toyo, artis, cari, melayu, layu, melay, malaysia, indon, indo, indonesia, takut, teman, kl, bf1, Hantu,  Villa,  Aidid,  Petrajaya,  pocong

hantu pocong dua ekor datang rumah

images

hantu pocong dua ekor datang rumah

[media id=29 width=500 height=400]

hihihi… seram

hantu pocong dua,  hantu pocong dua misteri, hantu pocong dua foto, hantu pocong dua gambar, hantu pocong dua video, hantu pocong dua toyol, hantu pocong dua  cari, hantu pocong dua melayu, hantu pocong dua peristiwa, hantu pocong dua hantu, hantu pocong dua malaysia, Hantu Cermin hantu, hantu pocong dua bf1, misteri foto, misteri gambar, misteri video, misteri kawan, misteri toyo, misteri artis, misteri cari, misteri melayu, misteri layu, misteri melay, misteri malaysia, misteri indon,misteri indo, misteri indonesia, misteri takut, misteri teman, misteri hantu, misteri kl, misteri bf1, hantu misteri, hantu foto, hantu pocong dua, hantu video, hantu kawan, hantu toyo, hantu artis, hantu cari, hantu melayu, hantu layu, hantu melay, hantu malaysia, hantu indon, hantu indo, hantu pocong dua, hantu takut, hantu teman, hantu hantu, hantu kl, hantu bf1,misteri gay, foto hantu, gambar hantu, video hantu, kawan hantu, toyo hantu, artisgay, cari hantu, hantu melayu, takut hantu, teman hantu, hantu hantu, misteri, foto, gambar, video, kawan, toyo, artis, cari, melayu, layu, melay, malaysia, indon, indo, indonesia, takut, teman, hantu, kl, bf1, cari misteri, cari toyo, cari gambar, cari cari, cari teman, cari bf1

Penampakan Pocong BanyuWangi

Penampakan Pocong BanyuWangi

[media id=259 width=500 height=400]


Pocong, atau pocongan adalah istilah yang merujuk kepada jenazah yang dibalut kain kafan.

Istilah ini berasal dari bahasa Jawa, namun kemudian penggunaannya meluas dalam bahasa Indonesia.

Pengenaan kafan biasanya dilakukan setelah jenazah dimandikan, dan ketujuh lubang utama tubuh (kedua mata, kedua lubang hidung, dua lubang telinga, dan anus) disumbat kapas.

Pocong BanyuWangi, Pocong BanyuWangi kini, Pocong BanyuWangi terkini, Pocong BanyuWangi terbaru, Pocong BanyuWangi baru, Pocong BanyuWangi misteri, Pocong BanyuWangi foto, Pocong BanyuWangi gambar, Pocong BanyuWangi video, Pocong BanyuWangi melay, Kanjeng Ratu Kidul  malaysia, Pocong BanyuWangi indon, Pocong BanyuWangi indo, Pocong BanyuWangi indonesia, Pocong BanyuWangi hantu, Pocong BanyuWangi kl, misteri foto, misteri gambar, misteri video, misteri,hantu misteri, hantu foto, hantu gambar, hantu video, hantu kawan, hantu toyo, hantu artis, hantu cari, hantu melayu, hantu layu, hantu melay, hantu malaysia, hantu indon, hantu indo, Penampakan, Pocong, BanyuWangi